powrót do strony głównej

copyright by JIM

Informacja o zasadach akredytacji
na V Song of Songs Festival1.

Warunkiem otrzymania otrzymania przez dziennikarzy lub fotoreporterów bezpłatnej akredytacji na V Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs Festival, odbywający się w Toruniu w dniach 28-29 czerwca 2002 roku jest wypełnienie karty akredytacyjnej, której wzór znajduje się poniżej i przesłanie jej do siedziby
Biura Festiwalu: tel./fax : + 48 56 660 15 91,
e-mail: beataz@sos.net.pl

2.
Akredytacja uprawnia do wstępu na teren festiwalu i swobodnego przygotowania materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych, jak również fotografowania z wyłączeniem sceny i garderoby.

2.1.

Organizatorzy Song of Songs Festival 2002 zobowiązują się do udzielania informacji o przygotowaniach do festiwalu, w czasie trwania festiwalu oraz ułatwiania kontaktów z artystami i organizatorami.
2.2.

Organizatorzy zapewniają ustawienie zwyżki dla fotoreporterów oraz przygotowanie miejsca dla dziennikarzy piszących nieopodal sceny.
2.3.

Organizatorzy umożliwiają łączność z redakcjami poprzez umożliwienie niekomercyjnego korzystania z telefonu i faxu oraz poczty elektronicznej w siedzibie biura festiwalu.
2.4.

Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji hotelowej i wyżywienia.

powrót do strony głównej