copyright by JIM
Informacja o zasadach akredytacji
na IV Song of Songs Festival1.

Warunkiem otrzymania przez dziennikarzy lub fotoreporterów bezpłatnej akredytacji na IV Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Song of Songs 2001 r., odbywający się w Toruniu w dniach 29-30 czerwca 2001 roku jest wypełnienie karty zgłoszenia, której wzór znajduje się poniżej i przesłanie jej do siedziby
Biura Festiwalu: tel./fax : + 48 56 660 15 91,
e-mail: beataz@sos.net.pl

2.
Akredytacja uprawnia do wstępu na teren festiwalu i swobodnego przygotowania materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych, jak również fotografowania z wyłączeniem sceny i garderoby .

2.1.

Organizatorzy Song of Songs 2001 zobowiązują się udzielania informacji o festiwalu oraz ułatwiania kontaktów z wykonawcami.

2.2.

Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji hotelowej i wyżywienia.

2.3.

Organizatorzy umożliwiają łączność z redakcjami poprzez umożliwienie korzystania z tel./fax i poczty elektronicznej w siedzibie biura prasowego festiwalu. 2.4. Organizatorzy proszą fotoreporterów o udostępnienie materiałów zdjęciowych z przeznaczeniem do archiwizacji czwartej edycji Song of Songs .