TUBA DEI - honorowe wyróżnienie III Międzynarodowego
Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej
SONG OF SONGS 2000 dla Stowarzyszenia DEOrecordings

"Ostatnich 25 lat jest dla nas dowodem wielkiej, praktycznej i namacalnej ingerencji Boga w życie ludzi, którzy Go o to proszą" - tak przedstawiają się członkowie Stowarzyszenia DEOrecordings. Ufność w rozpostarte nad nimi skrzydła Opatrzności prowadzi ludzi skupionych w tym kręgu do kolejnych wyznaczanych sobie celów. Wybierają oni zawsze zadania trudne, pionierskie, pozornie niemożliwe do wykonania. Szczególnie godni są więc honorowego wyróżnienia - Tuba Dei, przyznawanego w uznaniu zasług w dziedzinie promocji współczesnej muzyki chrześcijańskiej ( CCM ), propagowania i wzmacniania idei ekumenizmu. W połowie lat 70-tych, gdy w polskiej telewizji i radiu królowało "słodkie" disco, Szanowni Laureaci, tworząc Zespół Muzyczny DEOdecyma, próbowali przełamać tę "letnią"- jałową i wydrążoną estetykę hałasu, tworząc świat dźwięków zakorzenionych w tradycji muzyki chrześcijańskiej i jej współczesnych zachodnioeuropejskich nurtów, odwołującą się do wartości etycznych zawartych w Dekalogu, do idei związku Dobra, Piękna i Mądrości. Brzmienie wypełniające przestrzeń pierwiastkiem sacrum, nawiązujące do fundamentalnych pytań o sens bycia człowieka w świecie i jego relację wobec Boga, o cel naszej ziemskiej wędrówki - budziło autentyczny entuzjazm wśród słuchaczy spragnionych treści wykraczających poza pozorną ułudę "małej stabilizacji". Było wyrazem autentyzmu i żarliwej wiary młodych wykonawców, tym większe budziło więc niezadowolenie ówczesnych władz. Szanowni Laureaci pragnęli by ich świadectwo o Chrystusie dotarło do szerszej publiczności niż ta, z którą spotykali się na licznych koncertach. Podjęli w ówczesnej szarej socjalistycznej rzeczywistości odważne wyzwanie złamania monopolu rządzących na produkcję muzyczną. O ogromnym wysiłku, uporze ale i silnej wierze, iż w Bogu łączą się również ci, pomiędzy którymi polityka stawia mury - granice, świadczy sfinalizowanie przy pomocy licznych przyjaciół zagranicznych niewyobrażalnego w tamtej Polsce przedsięwzięcia - otwarcia pierwszego w tej części kontynentu zawodowego studia nagrań o standardzie europejskim (1986 r.). Legendarne DEOrecordings działa do dzisiaj, jako polskie wydawnictwo - Studio DR wydało do tej pory ponad 2200 programów muzycznych i słownych, otwierając swe podwoje przed wszystkimi, którzy pragną w muzyce ofiarować innym Dobro. Lata dziewięćdziesiąte były dla Szanownych Laureatów okresem nowych inicjatyw i nowych wyzwań. W natłoku licznych obowiązków, rozmaitych przedsięwzięć, których efektem było zaistnienie na polskim rynku wydawnictwa poświęconego nurtom współczesnego chrześcijańskiego brzmienia - DR NEWS - Magazyn CCM, otwarcie Agencji Reklamowej MCC Group, rozgłośni radiowych Radio CCM w Oświęcimiu i Ustroniu, rozwijanie na szeroką skalę importu i dystrybucji płyt i kaset ze współczesną muzyką chrześcijańską wydawaną przez wiodące wytwórnie zagraniczne, członkowie Stowarzyszenia DEOrecordings nie zapomnieli o tak bezcennej wobec zawirowań przełomu wieków idei budowania jedności chrześcijańskiej. Otwarci na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą wzbogacić polską scenę współczesnej muzyki chrześcijańskiej, wspierają młode zespoły poprzez konkursy, sponsorowanie nagrywania a także stypendia artystyczne. Szanowni Laureaci szerzą wśród młodych poszukujących swej drogi artystów tę wiarę, której świadectwo dali wieloletnią działalnością, że " Duch Boży wieje kędy chce" - nie ma więc rzeczy niemożliwych.

Przeświadczeni głęboko o trafności swego wyboru członkowie Stowarzyszenia Ekumenicznego JEDEN - organizatorzy III Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej SONG OF SONGS 2000 przyznają tegoroczne honorowe wyróżnienie Tuba Dei - Stowarzyszeniu DEOrecordings.

Daria Mazur - rzecznik prasowy